LØRDAG OG SØNDAG, KL. 11.00-18.00

Dale Dougherty

I hans foredrag, «The Year of 100 Maker Faires», Dale Dougherty ser på hvordan Maker-bevegelsen fortsetter å vokse og inspirere nye skapere over hele verden. Dale Dougherty vil se på veien mot den 100de Maker Faire, samt den nåværende og fremtidige påvirkningen «making» har i hele samfunnet.

Dale Dougherty er grunnleggeren, direktøren og CEO for Maker Media, Inc. i Sebastopol, California, USA. Maker Media produserer Make Magazine, som ble lansert i 2005, og Maker Faire, som ble arrangert for første gang i San Francisco Bay Area i 2006.

Dale-8x10-web