LØRDAG OG SØNDAG, KL. 11.00-18.00

DyvikDesign

Jens stiller ut en CNC-frest paviljong, en CNC-frest parametrisk stol og et CNC-frest multicopter, alt åpen kilde.

Layer-Chair-by-DyvikDesign-Collection-of-three