LØRDAG OG SØNDAG, KL. 11.00-18.00

EngageLab: Mappa og Seismikkhjelm

EngageLab er et team av designere og utviklere som har som mål å være i forkant av forskningsdrevet utforsking og design. De vil ta med to prototyper: Mappa og Seismikkhjelm. Mappa er en iPhone-app for urban kartlegging i samarbeid med Arkitekthøgskolen i Oslo - AHO. Seismikkhjelm er en spillbasert, oppslukende installasjon for den nye olje- og gassutstillingen ved Norsk Teknisk Museum.

10016083163_f58d28f0bf_b
img_9958