LØRDAG OG SØNDAG, KL. 11.00-18.00

OpenROV - Open Source Underwater Robots

OpenROV er et DIY-miljø sentrert rundt undervannsroboter for utforskning og eventyr. (ROV: Remotely operated underwater vehicle = Fjernstyrt undervannsfarkost). Det er en global gruppe amatører og profesjonelle ROV-utbyggere og operatører. Ønsker du å bygge din egen undervannsrobot? Bli med!

Eric Stackpole

http://openrov.com/

IMG_2682_1024x1024