Beskytt ideene og oppfinnelsene dine

Beskytt ideene

Det er mange eksempler på at smarte mennesker har funnet opp nye ting, men gått glipp av både profitt og annerkjennelse. Årsakene til dette er mange. Noen oppfinnere har valgt å gi alle tilgang til oppfinnelsen. Dette kan være fordi de ønsker å unngå at noen skal få monopol, slik som ved utviklingen av vaksiner. Andre kan ha mistet rettigheten til oppfinnelsen fordi de forsket og utviklet mens de var ansatt. I slike tilfeller er det bedriften som beholder rettighetene, og utvikleren er heldig om de blir nevnt.

De mest frustrerende tilfellene, vil jeg tro, er når utvikleren glemmer å beskytte oppfinnelsen. I slike tilfeller kan det bli ord mot ord. Utvikleren sier en ting, konkurrenten sier en annen ting, og hvem har rett? Et eksempel på dette er patentstriden rundt vaksinen mot laksepest.

Patentsøknaden innebærer papirarbeid

Å søke om patent på en ide innebærer endel papirarbeid. Heldigvis er det flere selskaper som spesialiserer seg på dette feltet. De har bred erfaring på feltet, noe som kan gjøre at utvikleren sparer mye tid. I noen tilfeller finnes det lignende produkter på markedet. Du kan kaste bort mye tid på å jobbe med et produkt som ikke oppfyller krav til ny patent. 

Ved å ha patent eksperter involvert fra begynnelsen av, unngår du slike problemer. Videre kan du komme i gang med søknaden mye tidligere og sørge for å gjøre det rett fra begynnelsen av. Du får hjelp til å få ideen ned på papiret, og finpusse den.

Papirarbeid
Papirarbeid

Brede patenter

Patenter handler om penger. Eieren av patenten har en periode på mellom 20 og 100 år hvor ingen andre kan lage et lignende produkt. Et eksempel er medisinene vi bruker. Selskapet som opprinnelig utviklet medisinen har patent på virkestoffene og sammensetningen for å si det enkelt. Etter at patenten er gått ut, får andre selskaper muligheten til å produsere konkurrerende produkter, med lignende virkestoffer. Konkurrentene setter ned prisen, noe som kan starte en priskrig. Dette er grunnen til at du får muligheten til å bytte medisiner du får skrevet ut av legen.

Ulempen er at mange av de store selskapene har begynt å ta ut patenter som dekker store fagfelt. De har selvsagt en ide, men de må ikke bruke store ressurser på å utvikle den videre. De kan sitte på patentet i flere år, og på den måten blokkere andre fra å utvikle noe i samme retning.

Faktisk er det selskaper som jobber med å få godkjent patenter på celledeling, på enkelte matprodukter, på kunstig vev og på andre ting vi er avhengig av. Selskapene som har patent på produktene vil dermed få monopol og kan tjene grovt på helt essensielle produkter. Denne utviklingen med brede patenter gjør det spesielt viktig å søke profesjonell hjelp tidlig.

Kan alle ideer utvikles videre?

Det stilles strenge krav til nye oppfinnelser. Mange patentsøknader blir avvist fordi produktet eller oppfinnelsen er for lik et eksisterende produkt. Et kjent eksempel er spill. De fleste har spilt kortspill eller andre spill på mobilen. Utgangspunktet for alle er spill som har vært kjent i mange hundre år. Derfor kan man ikke ta patent på selve spillet. Programvare bak, den som gjør at du kan spille på mobilen, den kan man få rettighetene til. Du får ikke patent, fordi produktet er så likt andre produkter på markedet. Samtidig eier du rettighetene til programvaren slik du har utviklet den. Dette lar deg tjene penger på programvaren.

I andre tilfeller, slik som med elbiler, kan man søke patent selv om det finnes lignende produkter. Mye av grunnen er at teknologien bak elbiler fremdeles er ganske fersk. Dette åpner for at små endringer i teknologien slik som nye batteriladere, kan gi rett til å søke om ny patent. Så selv om elbilene kjører rundt på veiene og ladere settes opp alle steder, er det mye rom for utvikling. De to eksemplene ovenfor viser hvorfor det er så viktig å gjøre et bra forarbeid før man satser alt på en ny oppfinnelse.

Det beste er enda ikke oppfunnet……

Ifølge SSB, sendes det inn rundt 2000 patentsøknader hvert år. Ikke alle blir godkjent, og ikke alle ender i et ferdig produkt. Noen av søknadene er internasjonale, men en stor andel kommer fra norske utviklere. Dette lover godt for fremtiden. Vi trenger nye produkter som kan gjøre ting enklere og ikke minst, mer miljøvennlig.

Vi må finne nye løsninger for å fjerne plasten i verdenshavene, redusere luftforurensingen og rydde opp i andre miljøutfordringer. Flere utviklere har kommet opp med forskjellige løsninger, men dette må utvikles videre.

Industri av teknologier
Teknologier

Heldigvis er det ikke bare de store prosjektene som må håndteres. Det er mye spennende som dukker opp på teknologi fronten, i byggebransjen og i andre bransjer. I slike bransjer handler det om kunnskap og erfaring, samt nysgjerrighet.  Det er rimeligere å komme i gang og produksjonskostnadene knyttet til en prototype eller lignende, er ofte lave.