Det bor en oppfinner i oss alle

Det er mulig at ikke alle er enig i denne påstanden, men i større eller mindre grad så kan jeg står for dette – om at alle har en oppfinner i seg. Om man ser på hvordan små barn leker, og deres trang til å utforske og prøve ut ting – ja da er det enkelt å se at vi mennesker er født til å utforske saker og ting.

Om det er riktig å kalle dette for å være oppfinner, er vel kanskje mer usikkert – men la oss si at vi i alle fall har en skapertrang og nysgjerrighet. Det med å være kreativ, handler jo om å skape noe. Noen er kreative med hodet sitt, mens andre er kreative på en mer praktisk måte -altså med hendene sine. Noen er kreative innen kunst og musikk, mens andre er det innen sport og kultur. Jeg tror alle har sine kreative egenskaper, og det er viktig at man lar alle slippe til slik at de kan vise det.

Skoleverket Opplæringsloven og Nasjonal læreplan

Det er blitt mer og mer fokus på kreativitet, allerede fra barna begynner i barnehagen – til de er ferdige med skolegangen mange år senere.I Opplæringsloven og Nasjonal læreplan er det ganske så tydelig og målrettet, hvordan pedagogene skal utfordre elevene på dette. Dette viser jo hvor viktig tema vi her snakker om er, og kreativitet er noe man drar nytte av hele livet i gjennom.

Skoleverket Opplæringsloven og Nasjonal læreplan

Reodor Felgen

Hvem husker vel ikke sykkelreparatøren Reodor Felgen, som vi treffer i den flotte filmen Flåklypa Grand Prix. Selv så jeg filmen når den kom ut i 1975, da var jeg ikke gamle gutten – men jeg husker det som det skulle vært i går.Jeg synes denne filmen er særdeles godt laget, og jeg tenker ikke da kun på det filmtekniske – men selve innholdet og budskapet som filmen har.

Det er nok mange med meg, som har hentet inspirasjon fra den trauste sykkelreparatøren Reodor Felgen – som sammen med Ludvig og Solan er et knallsterkt team.

Elevbedrifter og Ungdomsbedrifter

Dette er noe som virkelig er positivt i den norske skolen, ja det er mye mer som også er bra og fremtidsrettet bare så det er sagt. Men bedrifter som elevene selv starter, utfordrer dem på en rekke områder – som de vil få nytte av senere i voksenlivet.Stikkordene jeg tenker på, er i høyeste grad: Kreativitet, innovasjon og skaperglede. Erfaringene som skolene, næringslivet, kommunene og ikke minst elevene selv har gjort, er entydige positive og nyttige. Det at disse prosjektene er bakt inn som en del av læreplanverket, håper jeg er noe som kommer til å videreføres i mange år fremover. Senere skal vi se på konkrete elev- og ungdomsbedrifter, som virkelig har vært innovative og med rette kan kalle seg for «makere» Dette kan gjelde både for produkt- og tjenesteleverende bedrifter, som har kommet med noe nytt og spennende – fremtidsrettet er nok et viktig stikkord. Det er i alle fall spennende å følge med på utviklingen, og i mitt hode er ingen idéer dumme – det som er viktig er at man har troen på dem selv og får muligheten til å presentere dem.