Frankeringsmaskinen

Jeg fortsetter min runde med å skrive litt om hva norske oppfinnere har bidratt med opp gjennom tidene.

Det dukker opp mye som jeg må innrømme, at jeg ikke var klar over – at det står norske oppfinnere bak. Det er garantert masse som er av norsk opprinnelse, som jeg ikke tar med. Jeg prøver å blande litt mellom ulike kategorier og bransjer, om jeg kan bruke de ordene slik at alle forstår hva jeg mener. De mest kjente har jeg nok allerede vært innom, men det dukker stadig opp «nye» navn og oppfinnelser – i denne spennende jakten tilbake i historien.

Frankeringsmaskinen

Det er ikke sikkert at alle en gang vet, hva en frankeringsmaskin egentlig er. Sannheten er nok at denne type maskiner, er på god vei ut av bruk og tjeneste. Men at den var til stor hjelp i sin tid, er det ikke noen tvil om.

Frankeringsmaskinen

Det handler om post, som kanskje noen allerede har gjettet ut fra navnet på produktet. En slik maskin trykker rett og slett porto/frankeringsbevis på både pakker og brev. Brevpost er jo i stadig stupende volum, mens pakkepost med netthandel er i vekst.

Reguleres av postvesenet

Det var ikke bare i Norge at frankeringsmaskinen ble tatt i bruk, og den ble faktisk funnet opp så langt tilbake som i 1903. Det er hvert enkelt land sitt statlige postvesen, som står for administrasjon av slik maskiner.

Fra mekaniske til digitale

Frankeringsmaskinene var i mange år mekaniske innretninger, men ble på lik linje med mye annet digitalisert. Frankeringsstempelet viser både beløp og dato, som postforsendelsen er frankert med.

Forskuddsbetalt porto

Det mest vanlig, er at bedriften eller organisasjonen som bruker frankeringsmaskiner – betaler inn et avtalt beløp til en egen brukerkonto. Det er spesielt kunder med mye korrespondanse, som benytter seg av slik maskiner. Som privatperson kan man ikke ha slikt utstyr, da hver enkelt maskin må knyttes opp til et organisasjons / foretaksnummer.

Tidsbesparelsen ligger i at man slipper å bruke frimerker, og det finnes både små og store modeller av dem. For et firma som ikke har de store mengdene med post, holder det lenge med de minste modellene.

Egen logo og reklame

Om bedriften ønsker det, kan det legges inn egen bedriftslogo, reklame/slagord også videre – som egen tekst ved siden av frankeringsbeløpet. Da frankeringsmaskinen kom i 1903, var dette virkelig en stor og moderne maskin – som hjalp mange bedrifter med en mer effektiv posthåndtering.

Den brukes den dag i dag, men i dag finnes det også andre effektive løsninger for de største kundene. Om en kunde skal sende 1000 brev med samme vekt og format, betaler man en pris etter den samlede vekten. Men uansett må brevet ha et påtrykk som viser at det er betalt porto, og med et avtalenummer med postvesenet som viser hvilken kunde det er snakk om.Opp gjennom årene utviklet frankeringsmaskinen seg enormt, og som allerede nevnt ble de etter hvert digitale. Da kunne alt av opplysninger mellom kunden og postvesen gå elektronisk, slik som telleverk på maskinensom kunne avleses elektronisk – og kunden bli belastet riktig beløp hver måned.