Håndgranaten

Det finnes faktisk en del oppfinnelser med norsk opprinnelse, som er kjent innen våpen og ammunisjonsbransjen.

Det at håndgranaten er norsk oppfinnelse, kan sees på to forskjellige måter. Mer om dette ganske så snart, da det skilles mellom «Håndgranat» og «Moderne håndgranat» Det at håndgranater er noe som har vært i bruk i en rekke kriger, er vel en kjent sak. I moderne tid var det under den 1.Verdenskrig at den virkelig ble tatt i bruk i stor skala, og det er her den norske oppfinnelsen kommer inn i bildet. I dag finnes det håndgranater av mange forskjellige typer, men jeg kommer nok bare til å ta de mest brukte med i min artikkel. Men la oss som vanlig, se på det historiske også denne gang.

Granat kommer av ordet Granateple

Vi må til det gamle franske ordet «Pome» som betyr granat og på norsk granateple. Bakgrunnen for dette navnevalget, var enkelt og greit fordi de gamle granatene fra 1600-tallet hadde form og størrelse som et granateple.Ordet Grenader som er i bruk den dag i dag, har også den samme opprinnelsen – og en Grenader var en spesialist nettopp på granatkasting. Når de første granatene kom på 1600-tallet, så inneholdt de små kanonkuler som var fylt med krutt – og en brennbar lunte som antente det hele.

Granat kommer av ordet Granateple

Den moderne håndgranaten patentert av en sersjant fra Norge

Niels Waltersen Aasen klarte, å få patent på de vi i dag kjenner som den moderne utgaven av håndgranaten. Dette skjedde allerede i 1906, og 10 år senere ble han ridder av den Franske Æreslegionen for sin oppfinnelse. Aasen kom fra Rissa i Sør-Trøndelag, og var sersjant av grad.Den 1.Verdenskrig var krigen som ble kjent for bruken av den moderne granaten, hvor man ikke hadde noen brennbar lunte for at den skulle gå av – men en utløsermekanisme inne i granaten.

Mange typer granater

Med årene ble håndgranaten utviklet mer og mer, og de mest vanlige er; sjokk-, splint-, CS-, røyk-, brann-, og lysgranater. Det finnes også granater som er laget, for bruk i stridsvogner.

2 grupper håndgranater

Innenfor alle typene håndgranater som finnes, er det mest vanlig å dele de opp i 2 hovedgrupper. Navnene på disse gruppene er offensive- og defensive granater. De offensive granatene er ment for angrep og hurtig storming, som betyr at de er laget for å ha en mindre skaderadius enn de defensive granatene. Eksempel på den defensive gruppen, er typisk splintgranater som man ofte bruker i forsvar.

Tidsforsinket utløsermekanisme

Til forskjell fra de gamle granatene, har de moderne granaten det man kaller en tidsforsinket utløsermekanisme. Det mest vanlig er 3-6 sekunder, og kan innstilles på det man ønsker av tid. De gamle granatene, gikk av når lunten var brent opp – enkelt og greit.De desidert mest kjent håndgranatene, er den tyske stavgranaten som er en sprenggranat. Den er lett gjenkjennelig med sitt lange skaft, og ble brukt mye under den 2.Verdenskrig.Mills-granaten er engelsk, og ble på lik linje med den tyske granaten – brukt mye under 2.Verdenskrig.

Men det var altså den norske sersjanten som fant opp den moderne håndgranaten, allerede på begynnelsen av 1900-tallet.