Krag-Jørgensen

Vi holder oss fortsatt innenfor det våpentekniske etter at jeg skrev om den norske patenten på den moderne håndgranaten så forflytter vi oss til den kjente norske riflen Krag-Jørgensen. Jeg tror nok dette er et navn som svært mange nordmenn har hørt før. I alle fall de som har et forhold til Forsvaret, eller som har drevet med sivil skyting for den saks skyld. Det at dette var et våpen med høy kvalitet, viser den lange fartstiden det hadde både i Norge og en del andre land. Ja det finnes faktisk de som den dag i dag bruker våpenet, til tross for at de begynner å bli svært gamle. Ved riktig bruk og vedlikehold, skal det mye til for at denne rifla ikke skal virke. Jeg har selv aldri skutt med den, men tilbakemeldingene er mange og gode fra både sivile- og militære skyttere.

Krag-Jørgensen M/1894

Dette er det fulle navnet på det norskkonstruerte våpenet, som har kaliber 6,5 x 55 mm. Første gang våpenet ble patentert, var i 1887 og fortsatt i tiden vi var i union med Sverige.Det at våpenet har sitt navn etter de som konstruerte det, er kanskje ikke så vanskelig å gjette. Ole Herman Krag som var oberst av grad, hadde korpsbøssemaker Erik Jørgensen med seg i utviklingen av våpenet.

Flere modeller

Den vanligste modellen av våpenet, var det som på folkemunne ble kalt for «Lang-Krag» Både Norge og Danmark brukte dette, som hovedvåpen i sitt forsvar – faktisk helt frem til 2.Verdenskrig.

Amerika

Det at den amerikanske hæren valgte det norske våpenet, er vel i seg selv et kvalitetsstempel. De hadde det som hovedvåpen i den amerikanske hæren, fra 1894 og frem til 1905. Det ble da byttet ut til fordel for de nye Springfield-geværene.

Mye brukt sivilt

Mye brukt sivilt

Frem til 1990 var Krag-Jørgensen det geværet, som de langt fleste sivile skyttere benyttet både til trening og konkurranse. Sauer 200 STR ble Krag-Jørgensen sin arvtaker, og har etter 1990 vært i utstrakt bruk av Det Frivillige Skyttervesen. Men det forekommer som allerede nevnt, skyttere som den dag i dag bruker den gamle sliteren Krag-Jørgensen.Det er ikke veldig mange år siden at de siste Krag-Jørgensen, forlot de militære depoter for godt – og etter det jeg kjenner til var det enkelte avdelinger i Heimevernet som var de siste til å bruke det.

Moderne våpen i sin tid

Det fantes knapt noe mer moderne våpen, som var godt egnet til militært bruk – enn det Krag-Jørgensen på slutten av 1800-tallet.Vekten uten bajonett lå på nøyaktig 4 kilo, vel og merke uten patroner – disse hadde en vekt på drøye 23 gram per stykk. Så fullt ladet med 6 patroner, hadde våpenet en vekt på drøye 5 kilo. Våpenets maksimale sikteinndeling, lå på 2200 meter.Så som man kan forstå, så var det en grunn til at flere lands forsvar valgte seg Krag-Jørgensen som sitt hovedvåpen. Danmark hadde også sine egne versjoner av rifla, noe vi kan se nærmere på ved en annen anledning.