Maker Faire – Skaperfestival

Jeg skal skrive en god del om hva dette dreier seg om, men jeg kommer også til å komme med eksempler på hva både du og jeg kan gjøre – jeg tenker da på hva vi kan lage selv.

I dagens samfunn er det nesten ikke grenser for, hva man kan kjøpe i butikkene eller på nettet. Men det er mange fordeler å prøve å lage noe selv, ikke minst å kjenne på gleden av det å skape noe. Maker Faire er et sted, hvor mennesker med nettopp en slik skapertrang – kan treffes for å utveksle erfaringer og presentere sine produkter. Jeg kan love dere at vi skal innom svært mange bransjer og produkter, ja vi skal også innom å besøke slike arrangementer også. Men aller først ser vi litt på, hvordan dette med Maker Faire startet – og hvordan det har utviklet seg de senere årene.

Maker Faire

Maker Faire

Direkte oversatt til norsk, betyr dette «Skaperfestival» Dette er med litt andre ord rett og slett en oppfinnerfestival, som Maker Media står bak. Det samme selskapet står bak utgivelsen av magasinet «Make».

Dekker det meste

«Gjør-det-selv-bevegelsen» som jeg var inne på litt i min innledning, er heldigvis i sterk vekst. Kanskje det er en reaksjon på det samfunnet vi lever i, med sterkt press og oppmerksomhet rundt dette med handel av varer. Kanskje forbrukersamfunnet snart er mettet, og som vi vet ønsker de fleste mennesker å kunne skape noe selv. Kanskje jakten på det som ikke er oppdaget og utviklet enda, er den store drivkraften for mange. Ja motivet kan være så mangt, men spennende er det i alle fall. Uansett årsak så er Maker Fair et arrangement, som er til for å feire denne bevegelsen. Det være seg om det er innen vitenskap, teknologi, håndverk eller kunst.

Kurs

Dette er en festival med stor «F» Alle som har vært på festival tidligere, vet at det skjer noe hele tiden. Slik er det også i aller høyeste grad med Maker Faire, det er ikke mulig å kjede seg kort og godt.Her er det tilbud om alt fra kurs, utstillinger, workshops og foredrag. Alle har mulighet til å kunne stille ut selvlagde ting/produkter, og som dere forstår er det gode muligheter for faglig påfyll og nye idèer.

Utvikling av miljøet

Jeg var litt inne på det tidligere, hvilke områder eller bransjer som er tenkt – som aktører innenfor dette miljøet. Om man setter seg ned og studerer det litt nærmere, ja så er det stort sett alt mellom himmel og jord. Her finner vi alt fra håndverkere til teknologientusiaster, eller de som bruker garasjen hjemme som sitt oppfinnerverksted. Her er det ikke noen forskjell på forskere og hjemme byggere, og det finnes folk i alle aldre og med svært så forskjellig bakgrunn og utdannelse.

Men sist og ikke minst, så er Maker Faire sin målsetting – det å bygge relasjoner, informere, underholde og i sum skal dette utvikle et spennende og fantastisk miljø. Det å treffe så mange «Makers» på ett og samme sted, er utrolig spennende og lærerikt. Det er i alle fall ikke noen tvil om at det gir deg inspirasjon og enda større skapertrang og skaperglede.Følg med i neste artikkel om Maker Faire, dette er bare begynnelsen!